Bore Cothi

Heddiw yw Diwrnod Figan y Byd (World Vegan Day) a ches i fy ngwahodd i ddod ar y raglen Bore Cothi gyda’r hyfryd  Shân Cothi i siarad am fwyta a choginio fel figan. Braf iawn oedd hi i gwrdd â Sian a’r tîm ac rwy’n falch wnath hi fwynhau’r teisen des i i fewn iddi. Mae teisen wastad yn dda amser brecwast! Gallwch wrando ar ein sgwrs yma.

Bore Cothi.jpg
Shân a fi

I ddathlu Diwrnod Figan y Byd, penderfynais bore ma i wneud bach o bobi – fel yr wyt. Mae’r deisen hon yn ffordd dda i wneud defnydd o bwmpen sydd dros ben o Nos Galan Gaeaf er gallwch chi ddefnyddio’r sawl fath o squash sydd ar gael amser ma’r flwyddyn, neu fydd moron hefyd yn gweithio. Os nad ydych chi wedi pobi fel figan o’r blaen, mae’r banana a’r saws afal yn cymryd lle’r wyau. Teisen bach llaith (nid llaeth!) yw hi gyda mymryn o sbeis a thopin crensiog a melys. Rhaid gyfaddef, mae’n flasus iawn felly beth am ei gwneud?

teisen-pwmpen-ac-afal
Anodd iawn oedd hi i beidio bwyta rhain i gyd…

Teisen pwmpen ac afal

 

Cynhwysion

I’r deisen

200g blawd plaen

100g almwn mâl

2 llwy de powdr pobi

½ llwy de soda pobi

100g siwgr brown

100g pwmpen wedi’i gratio

100g afal wedi’i gratio

150ml llaeth almwn

50ml olew

2 banana wedi’i stwnshio

2 llwy de saws afal

1 llwy de finegr seidr

2 llwy de powdr allspice

 

I’r topin

25ml llaeth almwn

2 llwy fwrdd siwgr brown

2 llwy de o maple syrup

½ llwy de powdr sinamon

Llond llaw o gnau Ffrengig (walnuts)

Dull

Cynheswch y ffwrn i 170C (gas mark 3). Rhidyllwch y blawd, y powdr pobi a’r soda pobi mewn i bowlen fawr a chymysgwch gyda’r almwnau mâl a’r siwgr.

Mewn powlen gwahanol, gratiwch y pwmpen a’r afal, yna ychwanegwch y banana wedi’i stwnshio, y llaeth almwn, yr olew, y saws afal, y finegr, a’r allspice.

Yn y bowlen sy’n cynnwys y cynhwysion sych, gwnewch dwll yn y canol, arllwyswch y cymysgedd gwlyb i fewn a chymysgwch yn dda. Irwch tun 8×8 modfedd gyda bach o olew ac arllwyswch y cymysgedd i fewn gan wneud yn siwr i daenu yn wastad.

Rhowch y tun ar silff uchaf y ffwrn a choginiwch am 40 munud, wedyn tynnwch y tun o’r ffwrn a diferwch y syrup dros ben y tesien. Ysgeintiwch dros y siwgr a’r cnau a dychwelwch i’r ffwrn am 20-25 munud.

Gadewch i oeri am 15-20 munud a mwynhewch!

Autumn walk.jpg
Cerdded adre trwy’r ddail – cyfle gwych i dynnu llun Instagram (eto)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s