Prynhawn Da

Treuliais prynhawn da iawn heddi yng nghwmni Siân a Rhodri ar raglen Prynhawn Da i siarad am fod yn figan.

Cyfle i esbonio beth mae pobl yn gallu bwyta wrth ddilyn y ffordd o fyw yma a phrofi bod figaniaid yn gallu mwynhau pethau fel bisgedi a siocled fel rhan o ddeiet gytbwys.

vegan food.jpg

Rwy di cael hen ddigon o’r nonsens ‘clean eating’ – nid dim ond chia seeds a kale sydd ar y fwydlen ac i ddangos hynny, pobais teisen ar gyfer yr achlysur.

Rhaid cyfaddef bod y deisen hon yn weddol iachus gan does braidd dim siwgr ynddi ac oherwydd fy mod i di defnyddio almwn mâl yn lle blawd mae’n gluten-free hefyd. Rwy’n ceisio defnyddio ffrwythau a llysiau tymhorol os gallai gan eu bod yn flasu llawer neisach. Rwy’n llawn cyffro bod rhiwbob nawr ar gael – mae’n binc ac yn berffaith.

apple and rhubarb.jpg

Mae ganddo flas eithai siarp felly rwy di uno gyda afalau (defnyddiais y fath Cox) a sudd masarn. Nid yw’n deisen gor felus felly fydd angen i’r rhai sydd â dant melys ychwanegu banana arall neu rhagor o sudd masarn.

Os na gallwch ddod o hyd i rhiwbob ffres yn y siopau gallwch ddefnyddio’r peth sy’n dod mewn tun.

teisen rhiwbob ac afal.jpg

Teisen rhiwbob ac afal

Cynhwysion

I’r rhiwbob

200g rhiwbob

3 llwy de siwgr

1 llwy de powdr sinamon

1 llwy de powdr sinsir

 

I weddill y deisen

200g almwn mâl

2 llwy de powdr pobi

½ llwy de soda pobi

3 afal bach wedi’u gratio

150ml llaeth almwn

1 banana wedi’i stwnshio

4 llwy fwrdd o maple syrup

1 llwy de sinamon

1 llwy de powdr sinsir

 

Dull

Torrwch y rhiwbarb mewn i ddarnau bach a mud-ferwch ar dymheredd isel gyda bach o ddŵr, y siwgr, sinisr a sinamon am 5 munud. Rhidyllwch y rhiwbarb a gadewch i oeri.

Cynheswch y ffwrn i 170C (gas mark 3). Rhidyllwch y powdr pobi a’r soda pobi mewn i bowlen fawr a chymysgwch gyda’r almwnau mâl.

Mewn powlen gwahanol, gratiwch yr afal, yna ychwanegwch y banana wedi’i stwnshio, y llaeth almwn, y rhwbob a gweddill y sbeisys.

Yn y bowlen sy’n cynnwys y cynhwysion sych, gwnewch dwll yn y canol, arllwyswch y cymysgedd gwlyb i fewn a chymysgwch yn dda. Irwch tun 8×8 modfedd gyda bach o olew ac arllwyswch y cymysgedd i fewn gan wneud yn siwr i daenu yn wastad.

Rhowch y tun ar silff uchaf y ffwrn a choginiwch am 50-55 munud. Gadewch i oeri am 15-20 munud a mwynhewch!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s